Notariaat Meert - Deconinck

 

Notariaat Meert - Deconinck

Info over ondergrondse kabels en leidingen

In de ondergrond liggen tal van kabels en leidingen van nutsbedrijven zoals gas, elektriciteit, telecommunicatie, kabeltv, water...

 

Via de website van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt, afgekort het KLIM en via de website van Fluxys kan worden nagegaan of er in de ondergrond van een perceel een leiding ligt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Iedereen die werken plant moet ook vooraf informeren naar nutsinfrastructuren in de nabijheid van de werken.  Op die manier wil men ongevallen en graafschade vermijden.  De KLIM-websites is het centrale meldunt voor wie werken wil uitvoeren nabij transportinstallaties van gevaarlijke prodructen via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen.

Naast KLIM bestaat ook KLIP, het Kabels en Leidingen Informatie Portaal. KLIP is het Vlaams loket voor de melding van werken in het Vlaamse Gewest.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .