Notariaat Meert - Deconinck

 

Notariaat Meert - Deconinck

Het stelsel van de algehele gemeenschap

Zoals de benaming het reeds aangeeft, is in dit stelsel alles gemeenschappelijk. Ongeacht de wijze waarop de goederen verkregen werden, zullen ze steeds samen toebehoren aan beide echtgenoten.

Bij ontbinding van het stelsel door echtscheiding of overlijden zal alles verdeeld worden.

In het stelsel van de algehele gemeenschap heeft het geen enkel belang wie iets gekocht of betaald heeft, op wiens naam de bankrekening staat, op wiens naam de factuur staat, of men de goederen reeds bezat vóór het huwelijk of tijdens het huwelijk gekocht of geërfd heeft; alles is gemeenschappelijk.

Het feit dat alles verdeeld moet worden, komt vooral bij echtscheiding soms hard en onrechtvaardig over.

De ene echtgenoot die van zijn ouders een woning en een som geld geërfd heeft, zal niet verheugd zijn indien hij deze goederen voor de helft “cadeau” moet doen aan de andere echtgenoot, van wie hij of zij gescheiden is.

Maar dat is nu eenmaal de werking van het stelsel van de algehele gemeenschap. Het is dan ook slechts uitzonderlijk dat voor dit stelsel wordt gekozen en in de meeste gevallen af te raden.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .