Notariaat Meert - Deconinck

 

Notariaat Meert - Deconinck

De notaris kan ook een bemiddelaar zijn

De notaris is een vertrouwenspersoon die mensen helpt met het formaliseren van akkoorden.

 

Maar wat als partijen er niet in slagen om onderling tot een akkoord te komen?

Voortaan kan u bij de notaris terecht, ook indien er geen (volledig) voorafgaand akkoord is.

In conflictsituaties is het soms niet makkelijk om tot een onderling akkoord te komen.  Nochtans willen partijen dikwijls een procedure voor de rechtbank vermijden omdat daar nogal wat nadelen aan verbonden kunnen zijn: ze geeft aanleiding tot verdere polarisatie, houdt weinig rekening met het menselijk aspect in het conflict en biedt geen oplossing voor emotionele conflicten.  Een gerechtelijke procedure kan lang duren, de uitslag is onzeker en de totale kostprijs kan hoog oplopen, zonder dat dit op voorhand heel duidelijk is.

Indien partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen te komen, kunnen zij zich voortaan ook laten bijstaan door een notaris-bemiddelaar. Hij zal partijen helpen om efficiënt en gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen met als bedoeling een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Zo bijvoorbeeld voor echtgenoten die zouden willen scheiden met onderlinge toestemming.

Indien zij over alle punten tot een akkoord zijn gekomen, kunnen zij dit akkoord door iedere notaris laten vastleggen. Die notaris zal partijen ook begeleiden in de verdere te volgen stappen.

Dikwijls echter zijn er punten waarover nog geen akkoord bestaat. Indien partijen er niet in slagen om zelf tot oplossingen te komen, kunnen zij zich voortaan ook laten bijstaan door een notaris-bemiddelaar.

Ook voor andere conflicten of betwistingen kan een notaris-bemiddelaar u van dienst zijn.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .